• Főoldal

  Üdvözlet Látogató!

  Főoldal

  Szerelem,romantika,design,varázslat, karma,bűvölet,mágia,képeslap,vidámság,humor minden mennyiségben.

  Légy visszatérő vendégem.

   

 • Amit a fényben láttál, arra a sötétben is emlékszel majd. Reménységet akarok lopni a szívedbe, ahogyan Prométheusz lopott tüzet az istenektől az embereknek. Meg akarlak tanítani tüzet gyújtani a bensődben, a gondolkodó szívedben. Fáklyaként vezet majd a labirintusban.A sorsod Te magad vagy. Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is.

  Sötét mágia Rettegés keltése

  A varázslat hatása alá kerülõ lényt félelem tölti el, aminek hatására védekezõ stílusban támad(ha eddig támadott). Varázstanoncok is elsajátíthatják. Gyengítõ sugár Egy sziporkázó sugár csap ki tenyeredbõl. A célpont ereje lecsökken így kevesebb sebzést visz be, könyebben megterhelhetõ lesz és akár magatehetetlenné is válhat. Varázstanoncok is elsajátíthatják. A ghoulok érintése A varázslat hatására a lény lebénul és borzalmas bûzt áraszt magából. A varázslat 30 másodpercig hat. A vámpír csókja Az ellenfeled telje erejét elszívhatod,ezt csak közemberek elen lehet használni. Ragály A célpont megfetõzõdik egy betegséggel, amely a lappanási idõ nélkül ki is tör rajta. A célpont vakító betegséggel, nevetõ lázzal, piszkos lázzal, agytûzzel, vörös fájással, reszketéssel és nyálkás végzettel fertõzhetõ meg. Lélekör A lélekõr létrehozásakor egy drágakõben (ez a lélekõr) helyezd el a saját lelked, és a testedet élettelenül magára hagyod. Ezután megpróbálkozhatsz befétkõzni egy közeli lény testébe úgy, hogy a lelkét egy lélekõrbe kényszerited. A varázslatot alkalmazó varázsló bármikor visszatérhet a saját testébe. A varázslat 5 óráig tart. A halál ujja 20 méteren belül egy célpont meghal kivéve ha van mágiatörése. Elme halál Óriási elmebaja lesz az ellenségnek,fájni kezd a feje és zagyvaságokat beszél. Az ellenség összeesik és a szeme eltûnik, csak varázstöréssel védhetõ ki.Ha varázslat visszafelé sül el,akár a használó még bele is halhat,csak tapasztalt varázslók használhatják. A nekromancia sötét, tiltott mûvészetét csak azok a félelmet nem ismerõ mágusok gyakorolhatják, kik voltak olyan merészek, hogy szabadjára engedjék. A mágia ág varázslatai lehetõvé teszik a varázshasználónak, hogy a síron túlról idézzen meg segítõ társakat. Raise Undead - Élõholt támasztás Aki a nekromancia tiltott tudományát követi, elõször is azt tanulja meg, hogyan kell egy halottat életre kelteni, és irányítás alá vonni. E varázslattal a varázsló életre hív egy élettelen testet, egy öntudatlan, élõholt szolgát kreálva. Az életre keltett hulla néhány percig hûségesen szolgálja majd megidézõjét, míg a nekromanta energia el nem tûnik, s az élõholt visszatérhet a földbe. Elsõként a varázsló egy zombit tud majd idézni, de ha valaki még több képzettség pontot tesz a NSB-ra, egyre erõsebb élõholtakat is megidézhet. Raise Enemy - Ellenfél feltámasztása A varázslattal a varázshasználó saját szellemi energiáját plántálhatja bármely holttestbe, átmenetileg visszahozva azt az életbe. A varázsló persze nem képes sokáig fenntartani ezt a kapcsolatot, így a feltámasztott ellenfél csak néhány percre tér vissza az életbe. A feltámasztott lény a valóéletben bír életerejének, és sebzõ képességének csak töredékével rendelkezik. Ha valaki fejleszti a NSN készséget a feltámasztott ellenfél egyre inkább hasonlatos lesz korábbi énjéhez (életerõ, és sebzõ képesség tekintetében). Vampire - Vámpír E szörnyû varázs megidézésével a varázsló a legendás vámpír szomját és erejét nyeri el. Minden sikeres közelharci ütéssel a célpont áldozat életerejének egy részét elnyeri a varázsló. E varázslat segítségével nem vonhatod el az életenergiát távolsági fegyverekkel. A NSB erõsítésével a varázslat hatékonysága is javul. Undead Energy - Élõholt energia Megérintve a negatív energia sötét síkját, megnövelheted megidézett élõholt teremtményeid erejét. E varázslatot alkalmazva valamely megidézett élõholt szörnyetegen megnöveli annak életerejét, és sebzõ képességét. Magasabb szinten növeli a tûz, sav, és elektromos ellenállásukat is. A NSB erejét növelve javul a varázslat hatékonysága és idõtartama. Corpse Bomb - Hulla bomba Ez az egyik legpusztítóbb varázslat, melynek segítségével olyan óriási energia mennyiséget képes egy élõholtba plántálni, hogy test végül felrobban. A robbanás különféleképp sebzi a hatókörön belül álló ellenfeleket. Magasabb szinten annak is meg van az esélye, hogy a hulla bomba robbanása megmérgezi a hatókörön belüli ellenfeleket. Magasabb NSB szinten a varázslat hatékonysága javul. « Reply #2 on Dec 29, 2006, 4:01am » Ezeknek a varázslatoknak a megidézése nagy szellemi erõvel ruházza fel a varázshasználót. Az ide sorolható varázslatok élesebbé tehetik a kardot, biztosabbá a kezet, de akár megidézhetnek egy nagy erõvel bíró szellemlovagot is. Divine Might - Isteni Erõ A varázslat mennyei energiákat hív segítségül, hogy növelje a varázshasználó közelharci sebzését, majd késõbb, magasabb szinten egy bizonyos hatókörön belül minden barátságos karakterre is hat. Alapesetben a varázslat csak az idézõje ütéseinek ad egy bizonyos mennyiségû extra sebzést. Ha több skill pontot osztasz erre a varázslat ágra e spell a szövetségeseknek is ad sebzés bonuszt. Magasabb képzettség szinten a varázslat a varázshasználó erejét is megnöveli átmenetileg, de ez a növekedés nem halmozódhat más egyéb idõszakos erõnövelõ hatásokkal. Ha valaki további skill pontokat ad a DFSB-ra, a varázslat idõtartama is nõ. Blessed Aim - Áldott cél A varázslat isteni energiát idéz meg, amely biztosabbá teszi a kezet, és fejleszti a célzást, növelve a varázshasználó esetében az ütés valószínûségét, amennyiben fizikai (közelharci, vagy távolsági) fegyvereket használ. Alapesetben idõszakosan megnöveli minden fegyverhasználati, valamint a pusztakezes harci készséget. A hatás kezdetben csak rövid ideig tart, de ha a karakter tovább növeli a DFSB skill pontjait, a varázslat hatóideje is nõ. Greater Sight - Szélesebb látószög Ez a hatalmas varázslat lehetõvé teszi, hogy a varázshasználó kapcsolatba lépjen a területen található szellemekkel, s így tudatosabban tud dönteni, s elõrelátóbb is lesz. A varázslat átmenetileg megnöveli a varázshasználó észlelését (PE), s ahogy a varázs fejlõdik, növeli a Csapda és rejtekajtó keresés képzettséget is. Ha a DFSB-ra elköltött skill pontok száma nõ, a varázslat hatékonysága, és idõtartama is megnõ. Divine Power - Isteni hatalom Csak néhány halandó képes azt a félelmetes õrjöngést megtestesíteni, melyet az Isteni hatalom varázslat idéz elõ. A varázslat iszonyatos energiákat idéz meg a mennyekbõl, amelyek átmenetileg megnövelik a karakter erejét. Ahogy a varázslat fejlõdik, átmeneti bonuszt ad az állóképesség (EN) értékének is. Ha valaki még több pontot költ el a DFSB-ra, a varázslat idõtartama is javul. Spiritual Knight - Szellemlovag A sötét idõkben a bölcs varázshasználók a fény bajnokát idézik meg, hogy harcoljon értük. A Szellemlovag varázslattal egy nagy harcost lehet megidézni az õsi idõkbõl, aki aztán a karakter oldalán harcol. A szellemlovag kötelességtudóan engedelmeskedik, s minden ellenféllel harcba kél. A varázslat fejlõdésével egyre hatalmasabb lovagot lehet megidézni, aki nagyobb életerõvel rendelkezik, s az ellenfeleknek is nagyobb sebzést okoz. A lovag szellemi kapcsolata meglehetõsen törékeny, így pár perc elteltével vissza kell térnie az otthonául szolgáló létsíkra. A Lesújtás varázslat ág a mennyek szörnyû haragját idézi ellenfeledre, vagy éppen egy csapat ellenfélre. Weaken Enemies - Ellenfelek gyengítése Ez a gonosz varázslat alapjaiban gyengíti meg ellenfeleid életerejét, és vállalkozó szellemét, meggyengítve erejüket és eltökéltségüket. A spell csökkenti a varázsló meghatározott körzetében álló, legfeljebb négy ellenfél erejét, AC-jét, valamint az ütés sikerének valószínûségét. A varázslat hatóköre úgy nõ, ahogy további skill pontokat költesz az SSB-re. Cripple Enemies - Ellenfelek megnyomorítása A varázslat megidéz egy láthatatlan isteni kezet, ami marokra fogja az ellenfeleket a varázshasználótól való bizonyos távolságon belül. Amint a varázslat mûködésbe lép, a kéz összeszorítja az ellenfeleket, masszív zúzó (crushing) sebzést okozva nekik, csökkentve azt a sebzést is, amelyet okozhatnak. Az SSB fejlesztésével a varázslat hatóköre, valamint az okozott zúzó sebzés mértéke nõ. Celestial Smite - Mennyei csapás A varázslat kimondásakor a varázsló az isteni lénytõl szent energiát von el, s egyetlen ellenfél ellen fordíthatja. Magasabb képzetség szinten a varázslat rövid idõre meg is béníthatja az áldozatot. Ha valaki még tovább fejleszti a SSB drámaian megnövelheti az ellenfélnek okozott sebzését. Exorcism - Ördögûzés Az ördögûzés varázslattal egy nagy erejû isteni erõt szólít magához a varázshasználó, amely megpróbálja kirántani a szellemet áldozatának testébõl. A szent Inkvizítorok arra használják ezt a varázslatot, hogy kiûzzék a démonokat az általuk uralt testbõl, vagy hogy sérüléseket okozzanak az olyan természetellenes teremtményeknek, mint például az élõholtak. Az ördögûzéstõl a varázshasználó egy bizonyos körzetében minden ellenfél komoly zúzó (crushing) sebzést szenved el. Ha élõholtak vannak a varázslat hatókörében, meg van az esélye annak, hogy azonnal megsemmisüljenek. Ha az SSB tovább fejlõdik, a varázslat hatóköre, az okozott sebzés nagysága, illetve az élõholtak megsemmisítésének esélye egyaránt növekszik. Righteous Fury - Igaz õrjöngés Ezzel a félelmetes varázslattal átmenti idõre feltöltheted magad tiszta szent energiával, melynek eredményeképp a karakter átalakul egy bosszúálló isteni szellemmé. A varázslat a varázshasználó környezetében minden ellenfélnek azonnal zúzó sebzést okoz. A spell hatása még egy bizonyos ideig megmarad, változó eredménnyel gyógyítva a karaktert, ha továbbfolytatja a harcot. Ha valaki tovább növeli a SBB adott skill pontok számát a varázslat hatékonysága nõ.


  1 commentaire
 • Amit a fényben láttál, arra a sötétben is emlékszel majd. Reménységet akarok lopni a szívedbe, ahogyan Prométheusz lopott tüzet az istenektől az embereknek. Meg akarlak tanítani tüzet gyújtani a bensődben, a gondolkodó szívedben. Fáklyaként vezet majd a labirintusban.A sorsod Te magad vagy. Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is.

  Sötét mágia Rettegés keltése

  A varázslat hatása alá kerülõ lényt félelem tölti el, aminek hatására védekezõ stílusban támad(ha eddig támadott). Varázstanoncok is elsajátíthatják. Gyengítõ sugár Egy sziporkázó sugár csap ki tenyeredbõl. A célpont ereje lecsökken így kevesebb sebzést visz be, könyebben megterhelhetõ lesz és akár magatehetetlenné is válhat. Varázstanoncok is elsajátíthatják. A ghoulok érintése A varázslat hatására a lény lebénul és borzalmas bûzt áraszt magából. A varázslat 30 másodpercig hat. A vámpír csókja Az ellenfeled telje erejét elszívhatod,ezt csak közemberek elen lehet használni. Ragály A célpont megfetõzõdik egy betegséggel, amely a lappanási idõ nélkül ki is tör rajta. A célpont vakító betegséggel, nevetõ lázzal, piszkos lázzal, agytûzzel, vörös fájással, reszketéssel és nyálkás végzettel fertõzhetõ meg. Lélekör A lélekõr létrehozásakor egy drágakõben (ez a lélekõr) helyezd el a saját lelked, és a testedet élettelenül magára hagyod. Ezután megpróbálkozhatsz befétkõzni egy közeli lény testébe úgy, hogy a lelkét egy lélekõrbe kényszerited. A varázslatot alkalmazó varázsló bármikor visszatérhet a saját testébe. A varázslat 5 óráig tart. A halál ujja 20 méteren belül egy célpont meghal kivéve ha van mágiatörése. Elme halál Óriási elmebaja lesz az ellenségnek,fájni kezd a feje és zagyvaságokat beszél. Az ellenség összeesik és a szeme eltûnik, csak varázstöréssel védhetõ ki.Ha varázslat visszafelé sül el,akár a használó még bele is halhat,csak tapasztalt varázslók használhatják. A nekromancia sötét, tiltott mûvészetét csak azok a félelmet nem ismerõ mágusok gyakorolhatják, kik voltak olyan merészek, hogy szabadjára engedjék. A mágia ág varázslatai lehetõvé teszik a varázshasználónak, hogy a síron túlról idézzen meg segítõ társakat. Raise Undead - Élõholt támasztás Aki a nekromancia tiltott tudományát követi, elõször is azt tanulja meg, hogyan kell egy halottat életre kelteni, és irányítás alá vonni. E varázslattal a varázsló életre hív egy élettelen testet, egy öntudatlan, élõholt szolgát kreálva. Az életre keltett hulla néhány percig hûségesen szolgálja majd megidézõjét, míg a nekromanta energia el nem tûnik, s az élõholt visszatérhet a földbe. Elsõként a varázsló egy zombit tud majd idézni, de ha valaki még több képzettség pontot tesz a NSB-ra, egyre erõsebb élõholtakat is megidézhet. Raise Enemy - Ellenfél feltámasztása A varázslattal a varázshasználó saját szellemi energiáját plántálhatja bármely holttestbe, átmenetileg visszahozva azt az életbe. A varázsló persze nem képes sokáig fenntartani ezt a kapcsolatot, így a feltámasztott ellenfél csak néhány percre tér vissza az életbe. A feltámasztott lény a valóéletben bír életerejének, és sebzõ képességének csak töredékével rendelkezik. Ha valaki fejleszti a NSN készséget a feltámasztott ellenfél egyre inkább hasonlatos lesz korábbi énjéhez (életerõ, és sebzõ képesség tekintetében). Vampire - Vámpír E szörnyû varázs megidézésével a varázsló a legendás vámpír szomját és erejét nyeri el. Minden sikeres közelharci ütéssel a célpont áldozat életerejének egy részét elnyeri a varázsló. E varázslat segítségével nem vonhatod el az életenergiát távolsági fegyverekkel. A NSB erõsítésével a varázslat hatékonysága is javul. Undead Energy - Élõholt energia Megérintve a negatív energia sötét síkját, megnövelheted megidézett élõholt teremtményeid erejét. E varázslatot alkalmazva valamely megidézett élõholt szörnyetegen megnöveli annak életerejét, és sebzõ képességét. Magasabb szinten növeli a tûz, sav, és elektromos ellenállásukat is. A NSB erejét növelve javul a varázslat hatékonysága és idõtartama. Corpse Bomb - Hulla bomba Ez az egyik legpusztítóbb varázslat, melynek segítségével olyan óriási energia mennyiséget képes egy élõholtba plántálni, hogy test végül felrobban. A robbanás különféleképp sebzi a hatókörön belül álló ellenfeleket. Magasabb szinten annak is meg van az esélye, hogy a hulla bomba robbanása megmérgezi a hatókörön belüli ellenfeleket. Magasabb NSB szinten a varázslat hatékonysága javul. « Reply #2 on Dec 29, 2006, 4:01am » Ezeknek a varázslatoknak a megidézése nagy szellemi erõvel ruházza fel a varázshasználót. Az ide sorolható varázslatok élesebbé tehetik a kardot, biztosabbá a kezet, de akár megidézhetnek egy nagy erõvel bíró szellemlovagot is. Divine Might - Isteni Erõ A varázslat mennyei energiákat hív segítségül, hogy növelje a varázshasználó közelharci sebzését, majd késõbb, magasabb szinten egy bizonyos hatókörön belül minden barátságos karakterre is hat. Alapesetben a varázslat csak az idézõje ütéseinek ad egy bizonyos mennyiségû extra sebzést. Ha több skill pontot osztasz erre a varázslat ágra e spell a szövetségeseknek is ad sebzés bonuszt. Magasabb képzettség szinten a varázslat a varázshasználó erejét is megnöveli átmenetileg, de ez a növekedés nem halmozódhat más egyéb idõszakos erõnövelõ hatásokkal. Ha valaki további skill pontokat ad a DFSB-ra, a varázslat idõtartama is nõ. Blessed Aim - Áldott cél A varázslat isteni energiát idéz meg, amely biztosabbá teszi a kezet, és fejleszti a célzást, növelve a varázshasználó esetében az ütés valószínûségét, amennyiben fizikai (közelharci, vagy távolsági) fegyvereket használ. Alapesetben idõszakosan megnöveli minden fegyverhasználati, valamint a pusztakezes harci készséget. A hatás kezdetben csak rövid ideig tart, de ha a karakter tovább növeli a DFSB skill pontjait, a varázslat hatóideje is nõ. Greater Sight - Szélesebb látószög Ez a hatalmas varázslat lehetõvé teszi, hogy a varázshasználó kapcsolatba lépjen a területen található szellemekkel, s így tudatosabban tud dönteni, s elõrelátóbb is lesz. A varázslat átmenetileg megnöveli a varázshasználó észlelését (PE), s ahogy a varázs fejlõdik, növeli a Csapda és rejtekajtó keresés képzettséget is. Ha a DFSB-ra elköltött skill pontok száma nõ, a varázslat hatékonysága, és idõtartama is megnõ. Divine Power - Isteni hatalom Csak néhány halandó képes azt a félelmetes õrjöngést megtestesíteni, melyet az Isteni hatalom varázslat idéz elõ. A varázslat iszonyatos energiákat idéz meg a mennyekbõl, amelyek átmenetileg megnövelik a karakter erejét. Ahogy a varázslat fejlõdik, átmeneti bonuszt ad az állóképesség (EN) értékének is. Ha valaki még több pontot költ el a DFSB-ra, a varázslat idõtartama is javul. Spiritual Knight - Szellemlovag A sötét idõkben a bölcs varázshasználók a fény bajnokát idézik meg, hogy harcoljon értük. A Szellemlovag varázslattal egy nagy harcost lehet megidézni az õsi idõkbõl, aki aztán a karakter oldalán harcol. A szellemlovag kötelességtudóan engedelmeskedik, s minden ellenféllel harcba kél. A varázslat fejlõdésével egyre hatalmasabb lovagot lehet megidézni, aki nagyobb életerõvel rendelkezik, s az ellenfeleknek is nagyobb sebzést okoz. A lovag szellemi kapcsolata meglehetõsen törékeny, így pár perc elteltével vissza kell térnie az otthonául szolgáló létsíkra. A Lesújtás varázslat ág a mennyek szörnyû haragját idézi ellenfeledre, vagy éppen egy csapat ellenfélre. Weaken Enemies - Ellenfelek gyengítése Ez a gonosz varázslat alapjaiban gyengíti meg ellenfeleid életerejét, és vállalkozó szellemét, meggyengítve erejüket és eltökéltségüket. A spell csökkenti a varázsló meghatározott körzetében álló, legfeljebb négy ellenfél erejét, AC-jét, valamint az ütés sikerének valószínûségét. A varázslat hatóköre úgy nõ, ahogy további skill pontokat költesz az SSB-re. Cripple Enemies - Ellenfelek megnyomorítása A varázslat megidéz egy láthatatlan isteni kezet, ami marokra fogja az ellenfeleket a varázshasználótól való bizonyos távolságon belül. Amint a varázslat mûködésbe lép, a kéz összeszorítja az ellenfeleket, masszív zúzó (crushing) sebzést okozva nekik, csökkentve azt a sebzést is, amelyet okozhatnak. Az SSB fejlesztésével a varázslat hatóköre, valamint az okozott zúzó sebzés mértéke nõ. Celestial Smite - Mennyei csapás A varázslat kimondásakor a varázsló az isteni lénytõl szent energiát von el, s egyetlen ellenfél ellen fordíthatja. Magasabb képzetség szinten a varázslat rövid idõre meg is béníthatja az áldozatot. Ha valaki még tovább fejleszti a SSB drámaian megnövelheti az ellenfélnek okozott sebzését. Exorcism - Ördögûzés Az ördögûzés varázslattal egy nagy erejû isteni erõt szólít magához a varázshasználó, amely megpróbálja kirántani a szellemet áldozatának testébõl. A szent Inkvizítorok arra használják ezt a varázslatot, hogy kiûzzék a démonokat az általuk uralt testbõl, vagy hogy sérüléseket okozzanak az olyan természetellenes teremtményeknek, mint például az élõholtak. Az ördögûzéstõl a varázshasználó egy bizonyos körzetében minden ellenfél komoly zúzó (crushing) sebzést szenved el. Ha élõholtak vannak a varázslat hatókörében, meg van az esélye annak, hogy azonnal megsemmisüljenek. Ha az SSB tovább fejlõdik, a varázslat hatóköre, az okozott sebzés nagysága, illetve az élõholtak megsemmisítésének esélye egyaránt növekszik. Righteous Fury - Igaz õrjöngés Ezzel a félelmetes varázslattal átmenti idõre feltöltheted magad tiszta szent energiával, melynek eredményeképp a karakter átalakul egy bosszúálló isteni szellemmé. A varázslat a varázshasználó környezetében minden ellenfélnek azonnal zúzó sebzést okoz. A spell hatása még egy bizonyos ideig megmarad, változó eredménnyel gyógyítva a karaktert, ha továbbfolytatja a harcot. Ha valaki tovább növeli a SBB adott skill pontok számát a varázslat hatékonysága nõ.


  votre commentaire
 • A Boszorkányok úgy hiszik, hogy az Univerzum az Isten és az Istennő, a primordiális Férfi és Női Őselvek Szerelméből, egyesüléséből született. Ők jelennek meg a természetben is: mint ahogy az emberek között is egy férfi és egy nő szerelméből születik új élet, úgy gondoljuk, hogy az Univerzumnak is van Atyja és Anyja: az Isten és az Istennő. Világunkban minden ellentétekben nyilvánul meg. Fény és sötétség, meleg és hideg, férfias és nőies erők vannak örök dinamikus táncban, mely az Univerzum működésének alapja. Ez fejeződik ki a Yin és a Yang ősi szimbólumában is: a két ellentét egymást definiálja, az egyik létezése teszi lehetővé a másik létezését. Ezek azonban nem a "jó" és a "rossz" ellentétei, mivel ezek teljesen szubjektív ideák, nem univerzális alapelvek. Az emberiség első vallásai mágikusak, és animisztikusak voltak: csakúgy mint a mai Boszorkányok, a régiek is hittek abban, hogy minden él, minden rendelkezik élő szellemmel. A leghatalmasabb szellemek a Szarvakkal Ékes Isten, és a Holdistennő voltak: a Szarvas Úr a vadászat és a férfi termékenység Istene, az Istennő pedig a női termékenység, s később a földművelés felett is uralkodott. Az Isten és az Istennő imádata továbbélt az ősi Boszorkánykultuszokban, és a mai napig is, a modern Boszorkányságban. Minden országban, minden Boszorkányvallásban különböző neveken szólították az Istent és az Istennőt: a görögök Pan-nak és Hecate-nak, Itáliában Lucifer-nek, és Diana-nak hívták őket. Az Ezüstvér Boszorkányhagyományban szintén két ősi, szent nevet használnak: a Hyrcus-t, és az Artemis-t, a Gardneriánusok Aradia-nak és Kernunnos-nak hívják az Isteneket. A Természet Szarvakkal Ékes Istenét mindig félig emberi, félig állati alakban képzelték el – általában félig kecskének, vagy félig szarvasnak ábrázolták. Hyrcus Istennevünk például azt jelenti: “Bakkecske”. Minden létező az Isten és az Istennő szerelméből született. Az emberek szerelme is az ő szerelmük megnyilvánulása: a Boszorkányok számára a szeretet minden megnyilvánulása szent, a szexualitás is. A Boszorkányság lényegében termékenységvallás – vallásunk szívében az Úr és az Úrnő Szerelmének szent mágiája áll. Áldás.


  votre commentaire
 • A pentagramma a Boszorkányság ősi szimbóluma. Mint minden régi jelképnek, ennek is számtalan jelentése van vallási és kulturális kontextustól függően. Nem szabad összekeverni a Pentákulummal, mely a Boszorkányok egyik varázseszköze, és melyre a legtöbb irányzatban szintén pentagramma van festve, vagy vésve. Sokan gondolják úgy, hogy a pentagramma "sátánista természetű" szimbólum. Természetesen ez a szó szoros értelmében nem igaz - bár néhány modern sátánista valóban használja a "fejjel lefelé álló", avagy invertált pentagrammát, ugyanúgy használják sokan közülük az invertált keresztet - ettől a kereszt még nem lesz sátánista szimbólum. Mivel a pentagram ősi eredetű, rengeteg ember használja különböző dolgok kifejezésére. De szvasztika kevésbé szent szimbóluma lesz-e a hinduknak csak azért, mert a nácik használták ideológiájuk jelképének? Természetesen nem, ahogy a mi ősi mágikus jelképünk sem lesz kevésbé szent azért, mert egyesek a saját "gonoszról" alkotott elképzeléseik szimbólumának használják. Jelenlegi tudásunk szerint a pentagrammát először a sumérok használták kb. 5000 évvel ezelőtt, mint Astarte, a Szerelem Istennőjének szimbólumát. Azóta számos Boszorkányságról és mágiáról szóló könyvben, talizmánon, és mágikus ábrán tűnt fel. Legtöbbször a teljességet, és a harmóniát szimbolizálta - ahogy az ókori görögök is leírták. Mások védelmi szimbólumként használtak, és használjak a mai napig. A Boszorkányok számára is, a pentagramma a teljesség, és a mágia szimbóluma. Öt pontja az öt Őselemet jelképezi: a Földet, a Vizet, a Levegőt, a Tüzet, és a Szellemet. Jelképezi, ahogy minden Őselem kapcsolatban áll egymással, ahogy minden létező folyamatos kapcsolatban áll mindennel. A pentagramma egy ősi, és Erővel teljes mágikus szimbólum. Mi Boszorkányok, a Mesterségünk, és Hagyatékunk jelképeként viseljük büszkén. Áldás!


  votre commentaire
 • Ezt a varázslatot Lylia írta!!! Hozzávalók: - 5 db narancssárga gyertya - majoranna - olivaolaj Vegyük fel rituális köpenyünket, teremtsünk nyugodt környezetet kint és bent. Telőhold idején gyújtsunk meg öt narancssárga gyertyát pentagram alakban az asztalon. Készítsünk majoránnás rituális olajat, majd ezzel rajzoljunk a homlokunkra egy pentagramát. A következő sorokat ismételve gondoljunk arra az emberre, akinek a figyelmét szeretnénk felkelteni. "Egy vagyok, csillagok szülötte, Földnek hatalmas úrnője, Gaia! Halld meg kérésem, ajándékozd nekem ........ figyelmét, hogy lássa, értse, hallja, érezze mindazt, mit szeretnék neki átadni. Magasságok urai segítik igémet, hogy a szélben messze vigyétek szívéig." Fújjuk el a gyertyákat.


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique